Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CRS CUSTOMS

Art. 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met, CRS Customs.
2. Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft CRS Customs het recht de offerte, binnen 5 werkdagen nadat zij de aanvaarding hiervan heeft ontvangen, te herroepen.
3. Auto’s ouder dan 3 jaar worden uitsluitend op eigen risico gewrapped.

4. Auto’s met lakschade worden niet gewrapped totdat deze schade hersteld is.

5. CRS Customs is niet aansprakelijk voor eventuele lakschade bij verwijdering van de folie.

6. Auto’s dienen te alle tijden schoon en vrij van vet, teer, vliegjes en wax aangeleverd te worden, extra schoonmaakkosten worden gefactureerd.

Art. 2 Meerwerk en prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.; deze prijzen worden derhalve verhoogd overeenkomstig het wettelijke B.T.W. – percentage.
2. Prijzen zijn exclusief eventuele logo’s, badges, en andere onderdelen die na demontage vervangen dienen te worden.
3. Voor metallic en andere bijzondere kleuren kan een meerprijs gelden.

4. Afwijkende automodellen door tuningmodificatie op aanvraag.

Download de volledige Algemene Voorwaarden (PDF)